Супруги Малыш из Новомихайловки переживают вторую войну на своем веку

Они вместе - больше полувека! Супруги Малыш из Новомихайловки Донецкой области - поддержка друг для друга почти всю жизнь. Старики проживают в зоне боевых действий, как и десятки лет назад во время Второй мировой. И хотя пенсионеры тогда были еще детьми, помнят все, что происходило.

Их судьбы повторились через семьдесят лет. Во время Второй мировой они прятались в этой же кухне. И сейчас - во время войны в Донбассе - именно здесь Надежда и Василий Малыш спасаются от опасности.

Надежда Малыш, жительница Новомихайловки: Сейчас тебя трясет. Слышишь, летит. Не думали, что еще в старости жизнь так будет.

Супруги вспоминают, как в их доме жили немецкие солдаты. Тогда Василию Яковлевичу не было десяти лет.

Надежда Малыш, жительница Новомихайловки: Они здесь были, кочевали здесь.

Ирония судьбы, не иначе. Вот только в пожилом возрасте переживать боевые действия гораздо труднее.

Надежда Малыш, жительница Новомихайловки: Лежим, думаем, что будет. Как Бог даст. Только бы сразу, чтобы калек не было.

Взрывной волной у стариков выбило дверь.

Надежда Малыш, жительница Новомихайловки: Упал через два дома. Снаряд упал. В случае чего, в кухне у нас документы хранятся.

Супруги тяжело работали: Василий Яковлевич - на производстве, Надежда Пимоновна - дояркой.

Надежда Малыш, жительница Новомихайловки: Он пришел в колхоз. Познакомились, и поженились. Счастливую жизнь прожили.

Стаж у обоих - более тридцати лет тяжелого труда. Сейчас Василий Яковлевич ослеп на оба глаза. Жена на прогулке рассказывает ему, как сейчас выглядит родное село. Пенсионеры всегда радуются, когда знают, что о них не забыли. Пятый год их спасает гуманитарная помощь Рината Ахметова.Надежда Малыш, жительница Новомихайловки: Благодарим Рината Ахметова за помощь. Сколько он жизней спас от голода ...

Василий Малыш, житель Новомихайловки: Это золотой человек. Спасибо Ахметову за помощь.

Старики говорят, такая поддержка - это знак большого уважения к ним. Ведь таких как они в зоне боевых действий - сотни тысяч. За время вооруженного конфликта благодаря помощи Рината Ахметова спасены более миллиона человеческих жизней.

Стойкости духа у Малышей можно поучиться. Несмотря на тяжелую жизнь, они поддерживают друг друга добрым словом. И верят, что очень скоро наступит долгожданная тишина.

Надежда Малыш, жительница Новомихайловка: Хочется, чтобы мир был.

Виктория Чистюхина, Оксана Корчма, Евгений Якунин. Для «Сегодня», Канал «Украина».

///

Вони разом - більш як півстоліття! Подружжя Малиш із Новомихайлівки Донецької області - підтримка одне для одного майже все життя. Старенькі мешкають у зоні бойових дій, як і десятки років тому під час Другої світової. І хоча пенсіонери тоді були ще дітьми, пам'ятають все, що відбувалося. Вікторія Чистюхіна продовжить.

Їхні долі повторились за сімдесят років. Під час Другої світової вони ховалися у цій кухні. І зараз – під час війни на Донбасі - саме тут Надія та Василь Малиші рятуються від небезпеки.

Надія Малиш, жителька Новомихайлівки: Зараз тебе трясе. Чуєш, летить. Не думали, що ще у старості життя таке буде.

Подружжя пригадують, як у їхньому будинку жили німецькі солдати. Тоді Василю Яковичу не було десяти років.

Надія Малиш, жителька Новомихайлівки: Вони тут були, кочували тут.

Іронія долі, не інакше. Ось тільки у похилому віці переживати бойові дії набагато важче.

Надія Малиш, жителька Новомихайлівки: Лежимо, що буде. Як Бог дасть. Аби тільки зразу, щоб калік не було.

Вибуховою хвилею у стареньких вибило двері.

Надія Малиш, жителька Новомихайлівки: Упал через два дома. Снаряд упал. В случае чего, в кухне у нас документы хранятся.

Подружжя тяжко працювало: Василь Якович - на виробництві, Надія Пимонівна – дояркою.

Надія Малиш, жителька Новомихайлівки: Он пришел в колхоз. Познакомились, и поженились. Щасливую жизнь прожили.

Стаж в обох - більше тридцяти років важкої праці. Зараз Василь Якович не бачить на обидва ока. Дружина на прогулянці розповідає йому, який вигляд має рідне село зараз. Пенсіонери завжди радіють, коли знають, що про них не забули. П'ятий рік їх рятує гуманітарна допомога Ріната Ахметова.

Надія Малиш, жителька Новомихайлівки: Благодарим Рината Ахметова за помощь. Сколько он жизней спас от голода...
Василь Малиш, житель Новомихайлівки: Это золотой человек. Спасибо Ахметову за помощь.

Старенькі кажуть, така підтримка - це знак великої поваги до людей похилого віку. Адже таких як вони у зоні бойових дій - сотні тисяч. За час збройного конфлікту завдяки допомозі Ріната Ахметова врятовано понад мільйон людських життів.

Стійкості духа у Малишів можна повчитися. Незважаючи на тяжке життя, вони підтримують одне одного добрим словом. І вірять, що дуже скоро настане довгоочікувана тиша.

Надія Малиш, жителька Новомихайлівки: Хочеться, щоб мир був.

Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Євген Якунін. Для «Сьогодні», Канал «Україна».Теги:

Комментарии


Комментарии